Alexandar Cosmetics

Topilica za vosak i parafin YM8433 500ml

 • Šifra: 20172

Topilica za vosak i parafin YM8433 500ml

 • Šifra: 20172

Topilica inovativnog dizajna u crnoj boji, koja topi sve vrste voskova za depilaciju, kao i parafin. 
Pored dizajna, izdvaja se od ostalih topilica i po funkciji Delay Time (odlaganje programa zagrevanja i topljenja voska).
Sadrži poklopac koji sprečava upadanje prašine i zagađivanje voska.

 

Karakteristike:

 • Kapacitet: 500 ml
 • Snaga: 100 W
 • Temperaturni opseg 30 °C - 135 °C
 • Režim rada: 220/240 V, 50/60 Hz

Topilica sadrži:

 • Temperaturni displej
 • Indikator merne jedinice (C/F)
 • Taster za povećanje temperature
 • Taster za smanjenje temperature
 • Taster za odabir programa zagrevanja voska u perlama
 • Taster za odabir programa za zagrevanje voskova u konzervi
 • Taster tajmera
 • Taster za uključivanje/isključivanje aparata

Pakovanje sadrži:

 • Topilicu
 • Aluminijumsku posudu zapremine 500 ml
 • Povezati aparat na električnu mrežu preko napojnog kabela. Temperatura je automatski podešena na 90 °C i biće prikazana na displeju. Indikator START će treperiti.
  Temperatura se može podešavati pomoću tastera "+" i "-";
  Nakon podešavanja temperature na željeni nivo potrebno je pritisnuti taster START koji će nakon toga konstantno sijati, i time označiti da je započet proces zagrevanja
 • TOPLJENJE VOSKA U PERLAMA:
  kada se aparat upotrebljava za topljenje voska u perlama potrebno je prvo pritisnuti taster SOLID (indikator SOLID će sijati), a zatim pritisnuti taster START (indikator START će sijati i time će označiti da je proces zagrevanja u toku). Temperatura će dostići 125 °C a zatim će se nakon 45 minuta zagrevanja spustiti na 90 °C, kako bi se održavala temperatura voska
 • TOPLJENJE VOSKA U LIMENCI:
  kada se aparat upotrebljava za topljenje voska u limenci potrebno je prvo pritisnuti taster CANNED (indikator CANNED će sijati), a zatim pritisnuti taster START (indikator START će sijati i time će označiti da je proces zagrevanja u toku). Temperatura će dostići 135 °C a zatim će se nakon 60 minuta zagrevanja spustiti na 90 °C, kako bi se održavala temperatura voska
 • DELAY TIME - odložen početak rada:
  pritisnuti DELAY TIME taster ("+" i "-" indikatori će sijati, dok će indikator START treperiti). Željeno vreme se može podešavati u rasponu od 0.5 – 24 časa, pomoću tastera "+" i "-". Podesiti željeno vreme i temperaturu a zatim pritisnuti START taster.
  Primer: ukoliko je potrebno da aparat otpočne sa radom nakon sat vremena na temperaturi od 90 °C, potrebno je prvo podesiti temperaturu na 90 °C, nakon toga pritisnuti taster DELAY TIME, podesiti vreme pomoću tastera + na 1.0 i na kraju pritisnuti START taster
 • Upotreba DELAY TIME funkcije zajedno sa SOLID funkcijom:
  pritisnuti DELAY TIME taster, odabrati željeno vreme, a zatim pritisnuti taster SOLID. Nakon toga pritisnuti taster START kako bi se pokrenuo SOLID program (zagrevanje na 125 °C u trajanju od 45 minuta, a nakon toga se zagrevanje smanjuje na 90° kako bi se održavala temperatura voska) nakon odabranog vremena
 • Upotreba DELAY TIME funkcije zajedno sa CANNED funkcijom: pritisnuti DELAY TIME taster, odabrati željeno vreme, a zatim pritisnuti taster CANNED. Nakon toga pritisnuti taster START kako bi se pokrenuo CANNED (zagrevanje na 135 °C u trajanju od 60 minuta, a nakon toga se zagrevanje smanjuje na 90° kako bi se održavala temperatura voska)  program nakon odabranog vremena

Napomena:

 • Plava tačkica u donjem desnom uglu displeja za temperaturu označava da je trenutna temperatura niža od zadate i da je zagrevanje u toku
  Ukoliko u donjem desnom uglu displeja za temperaturu nema plave tačkice, znači da je trenutna temperatura viša od zadate i da se ne vrši dalje zagrevanje
  Isključivo kada tasteri "+" i "-" sijaju tajmer/temperatura se mogu podešavati
 • Ukoliko je potrebno resetovati temperaturu ili vreme u toku rada, potrebno je pritisnuti taster START kako bi se prekinuo rad, a zatim tasterima"+" i "-" izvršiti dalje podešavanje
Top