Tečnost za uklanjanje voska sa aparata ARCO 1000ml

  • Šifra: 10722

Tečnost za uklanjanje voska sa aparata ARCO 1000ml

  • Šifra: 10722
1.790,00 RSD

Rezervacija
Rezervacija
1.790,00 RSD

Rezervacija
Rezervacija

Tečnost za čišćenje, namenjena uklanjanju ostataka voska sa aparata, pribora za depilaciju i radnih površina. 

Samo za spoljnu upotrebu. Izbegavati dodir sa kožom i koristiti u provetrenim prostorijama.

  • Malu količinu tečnosti naneti direktno na površinu ukoliko je jako zaprljana
  • Ukoliko se uklanjaju ostaci voska, naneti malu količinu na pamučni tufer i očistiti zaprljanu površinu 

Hydrocarbons C11-C14, Isoalkanes, Cyclical, 2% Aromatics